Privacybeleid

AVG gevoelige informatie
NK Tulpenkeuren verwerkt geen andere persoonsgegevens dan die van de deelnemers van het NK. Alle verbindingen zijn versleuteld.

Eigendom van de gegevens die je bij ons invoert
Alle gegevens die u bij ons invoert op online formulieren zijn uiteraard van u, blijven ook altijd van u en worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u deze invult. Wij zullen en kunnen nooit aanspraak maken op eigendom van deze gegevens. Indien u aangeeft op een formulier informatie te willen ontvangen zullen de gegevens hiervoor worden gebruikt.

Persoonsgegevens van u
De op websites gebruikte formulieren slaan gegevens niet online op, maar versturen de informatie slechts naar de opgegeven adressen.
Op de website staat derhalve geen persoonsgevoelige informatie.

Fotografie en beeldmerken
De foto’s op de website zijn gemaakt in openbare ruimten tijdens de regionale keuringen, de consumentenkeuringen en het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren. De foto’s zijn door fotografen en eigenaren aangeleverd en voor gebruik op de website geschonken. In elk geval heeft de Stichting NK Tulpen Keuren het recht op gebruik van de foto’s gekregen.
Vermelde beeldmerken zijn aangeleverd door de sponsoren. NK Tulpenkeuren heeft geen invloed op de bedrijfsvoering van de sponsoren.

Uw privacy
Privacy is een belangrijk recht, we zijn zelf ook een groot voorstander van privacy. We zullen altijd ons best doen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. We nemen ook maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Tenslotte
De privacywet is niet bedoeld om anderen achterna te jagen, maar heeft de intentie samen voor een veilige wereld te zorgen. Ziet u onvolkomenheden in de uitvoering, overleg dan eerst met de bron om samen tot een goede oplossing te komen.

Nieuws:


De datum voor 2024 is vastgesteld op vrijdag 5 april 2024.
De winnaars van de regionale keuringen ontvangen een uitnodiging voor het NK.

Meer leuks: