Nieuws

dinsdag, 13 maart, 2018

Niet met de regio, toch naar het Nederlands Kampioenschap.


Op een tweetal keuringslocatie was het mogelijk om een zodanig goed resultaat te behalen dat de Stichting NK Tulpen Keuren een zogenaamde wild-card kon verstrekken.

Uitgangspunt daarbij is wel dat de betreffende persoon of personen niet namens een regio naar het Nederlands Kampioenschap zouden worden afgevaardigd. Die vertegenwoordiging gaat namelijk altijd voor, zoals ook in de reglementen van de stichting is opgenomen.
De eerste mogelijkheid om een wild card te kunnen bemachtigen was de tulpenkeuring tijdens de Driebanflora. Winnaar daar werd Mark Ruiter uit Venhuizen met 12 strafpunten. Ronald Mes, Hans Mes, Adam Pyta en Alex Vroling volgden hem op de voet en zouden voor een wild card in aanmerking hebben kunnen komen. Alle vijf gaan echter al naar het NK namens een regio, waar zij ook meerdere keren hebben gekeurd.
Een tweede mogelijkheid deed zich voor tijdens de pottenkeuring bij de vakdagen in Zwaagdijk. Daar bleek Mats Boots uit Venhuizen aan het kortste eind te trekken met een score van 13 strafpunten. Joep Boon uit Bovenkarspel en Bert Kuin uit Andijk bezetten knap de 2de plaats. Omdat Kuin de regio StedeBroec al vertegenwoordigt kunnen Boots en Boon een wildcard voor deelname aan het Nederlands kampioenschap Tulpen keuren in hun zak steken. Beide heren zijn daarvan inmiddels op de hoogte gebracht.

Nieuws: