Nieuws

zondag, 29 januari, 2017

Deelname aan tulpenkeuringen buiten de eigen regio


Om als vertegenwoordiger/ster van een regionale afvaardiging aan het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren deel te kunnen nemen moet er minimaal bij diezelfde regio aan 3 keuringen zijn deelgenomen. Het bestuur hiervan kan op een gemotiveerd verzoek afwijken.

Om als vertegenwoordiger/ster van een regionale afvaardiging aan het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren deel te kunnen nemen moet er minimaal bij diezelfde regio aan 3 keuringen zijn deelgenomen. Het bestuur hiervan kan op een gemotiveerd verzoek afwijken.

Deelname aan eenmalige keuringen naast de eigen regionale keuringen geven de deelnemer/ster recht, om de aldaar behaalde resultaten mee te nemen naar de eigen regio. Dit als blijkt dat de deelnemer/ster geen gelegenheid heeft gehad om bij de eigen regionale keuringen een voldoende aantal malen (3 keer) aan de keuringen deel te nemen.
Indien de deelnemer/ster de behaalde resultaten niet mee neemt naar de regionale keuringen, kan het bestuur van de stichting besluiten een wild-card te verstrekken, indien de behaalde resultaten van voldoende hoog niveau zijn.

De resultaten van deelname aan eenmalige keuringen naast de eigen regionale keuringen kunnen, indien daartoe aanleiding bestaat, door de betreffende regio worden opgevraagd bij het secretariaat van de Stichting NK Tulpen Keuren te Hillegom.

De betreffende regio bepaalt of de resultaten van deelname aan eenmalige keuringen dan die in de eigen regio zodanig zijn dat de betreffende deelnemer deel kan uitmaken van de regionale vertegenwoordiging aan het Nederlands Kampioenschap.

De keuringsresultaten bij deelname aan keuringen in meerdere regio’s gelden uitsluitend in die betreffende regio’s en kunnen niet worden uitgewisseld. Besluitvorming is aan de betreffende regionale keuringsorganisaties.

Nieuws:


De datum voor 2024 is vastgesteld op vrijdag 5 april 2024.
De winnaars van de regionale keuringen ontvangen een uitnodiging voor het NK.

Meer leuks:

Sponsoren:

sponsoren-NK-tulpenkeuren-2024