NAW gegevens secretaris
J. Hein de Boer
Druivenstein 5
2191 XE De Zilk
06 30146929
info@nktulpenkeuren.nl

Bankrekening
Rabobank
rekeningnummer NL25 RABO 0156 3458 54
t.n.v. ST. N.K. Tulpen Keuren

Kamer van Koophandel
nr 27366092

Vul voor meer informatie onderstaand formulier in en druk op verstuur.
De velden met een * zijn verplicht

Contactformulier
Vink hieronder het vierkantje aan, dan controleert Google of het geen spam is.

 

Organisatie

Bestuur

 • Gerard P. W. van Dijk te Lisse (voorzitter)
 • Wim P. M. Keesom te ’t Veld (vice-voorzitter)
 • J. Hein de Boer te De Zilk (secretaris)
 • Wim G. J. Boon te Bovenkarspel (penningmeester)
 • Theo de Geus (bestuurslid)


Raad van Advies

 • mevr. Diane Gortzak te Lisse
 • Klaas Buijsman te Bovenkarspel
 • Piet Schouten te Andijk
 • Peter Schilder te Zwaagdijk Oost
 • René van der Pol te Egmond a/d Hoef
 • Henk Hauwert te Andijk
 • Sem van der Meer, Breezand
 • mevr. Colinda Korver te Wervershoof

 

Stichtingsnaam

Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren
Opgericht d.d. 31 december 2009
Klik hier voor de oprichtingsakte

Huishoudelijk reglement
[Klik hier om het huishoudelijk reglement van de Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpenkeuren te downloaden]

Huishoudelijk reglement van de Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpenkeuren:

1. Interne organisatie van de “Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpenkeuren” gevestigd te Hillegom.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur (artikel 4), hierna te noemen het algemeen bestuur.
Alle aan de regionale keuringen deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd in de  Raad van Advies door 1 persoon, aan te wijzen door de betreffende organisatie.
Ingeval van wijzigingen zullen de organisaties dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris van het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs, die geen stemrecht hebben.
Sponsoren van de tulpenkeuringen kunnen een adviseurzetel bekleden in de Raad van Advies, middels een verzoek aan en na goedkeuring door het algemeen bestuur.

2. Conform artikel 4 van de statuten moet het bestuur minimaal uit drie bestuursleden bestaan. Er is thans gekozen voor:
-     een voorzitter
-     een vice-voorzitter
-     een secretaris
-     een penningmeester
-     overige leden
Zij vormen gezamenlijk het algemeen bestuur. Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat in elk geval bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

3. De stichting kent een zittingsperiode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.
Op 8 februari 2010 is het eerste huishoudelijk reglement vastgesteld.

Het rooster van aftreden luidt:

Gerard van Dijk 3 januari 2021
Wim Boon 4 januari 2022
Willem Keesom 5 januari 2023
Jan Hein de Boer 6 januari 2023
Theo de Geus 1 januari 2024

4 Het algemeen bestuur vergadert tenminste 2 keer per jaar volgens een vastgesteld vergaderschema.
Het dagelijks bestuur vergadert naar behoefte.

5. Het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren wordt gehouden tijdens en in een bloemententoonstellingsruimte van Keukenhof.

6. Er kan toe worden overgegaan om naast het (laten) organiseren van tulpenkeuringen en het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren, indien daar behoefte aan is, voor andere bolgewassen tot dergelijke keuringen en kampioenschappen te komen.

 

Nieuws:

woensdag, 26 augustus, 2020

IJs en weder dienende wordt het Nederlands Kampioenschap Tulpen keuren in 2021 gehouden op vrijdagmiddag en –avond 26 maart. Het al of niet doorgaan is natuurlijk geheel en al afhankelijk van wat het coronavirus tegen die tijd doet en of Keukenhof haar poorten kan openen.
Mocht dat het geval zijn dan zal er net als andere jaren ook weer een keuring voor de bezoekers aan onze nationale bloementuin worden georganiseerd. Deze zal duren van donderdag 25 maart tot en met woensdag 31 maart 2021.

vrijdag, 27 maart, 2020

Geen slot aan het tulpen keuren op 27 maart 2020 .
Nadat in januari de regionale keuringen een start hadden gemaakt met het doel om uiteindelijk een vertegenwoordiging naar het Nederlands Kampioenschap te kunnen afvaardigen, gooide Corona behoorlijk roet in het eten.