NAW gegevens secretaris
info@nktulpenkeuren.nl

Bankrekening
Rabobank
rekeningnummer NL25 RABO 0156 3458 54
t.n.v. ST. N.K. Tulpen Keuren

Kamer van Koophandel
nr 27366092

Vul voor meer informatie onderstaand formulier in en druk op verstuur.
De velden met een * zijn verplicht

Contactformulier
Vink hieronder het vierkantje aan, dan controleert Google of het geen spam is.

 

Organisatie

Bestuur

 • Gerard P. W. van Dijk te Lisse (voorzitter)
 • Wim P. M. Keesom te ’t Veld (vice-voorzitter)
 • Wim G. J. Boon te Bovenkarspel (penningmeester)
 • Theo de Geus (bestuurslid)
 • Pieter Heemskerk (bestuurslid)
 • Aletta van Leeuwen (secretaris)
 • Paul van der Putten (communicatie)


Raad van Advies

 • mevr. Diane Gortzak te Lisse
 • Piet Schouten te Andijk
 • Peter Schilder te Zwaagdijk Oost
 • Henk Hauwert te Andijk
 • mevr. Colinda Korver te Wervershoof
 • Tijmen Wijnker
 • Jos Beentjes
 • Erwin de Wit

Stichtingsnaam
Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren
Opgericht d.d. 31 december 2009
Klik hier voor de oprichtingsakte

Huishoudelijk reglement
[Klik hier om het huishoudelijk reglement van de Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpenkeuren te downloaden]

Huishoudelijk reglement van de Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpenkeuren:

1. Interne organisatie van de “Stichting Nederlands Kampioenschap Tulpenkeuren” gevestigd te Hillegom.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur (artikel 4), hierna te noemen het algemeen bestuur.
Alle aan de regionale keuringen deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd in de  Raad van Advies door 1 persoon, aan te wijzen door de betreffende organisatie.
Ingeval van wijzigingen zullen de organisaties dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris van het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs, die geen stemrecht hebben.
Sponsoren van de tulpenkeuringen kunnen een adviseurzetel bekleden in de Raad van Advies, middels een verzoek aan en na goedkeuring door het algemeen bestuur.

2. Conform artikel 4 van de statuten moet het bestuur minimaal uit drie bestuursleden bestaan. Er is thans gekozen voor:
-     een voorzitter
-     een vice-voorzitter
-     een secretaris
-     een penningmeester
-     overige leden
Zij vormen gezamenlijk het algemeen bestuur. Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen, dat in elk geval bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

3. De stichting kent een zittingsperiode van 4 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.
Op 8 februari 2010 is het eerste huishoudelijk reglement vastgesteld.

Het rooster van aftreden luidt:

Gerard van Dijk 3 januari 2021
Wim Boon 4 januari 2022
Willem Keesom 5 januari 2023
Theo de Geus 1 januari 2024

4 Het algemeen bestuur vergadert tenminste 2 keer per jaar volgens een vastgesteld vergaderschema.
Het dagelijks bestuur vergadert naar behoefte.

5. Het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren wordt gehouden tijdens en in een bloemententoonstellingsruimte van Keukenhof.

6. Er kan toe worden overgegaan om naast het (laten) organiseren van tulpenkeuringen en het Nederlands Kampioenschap Tulpen Keuren, indien daar behoefte aan is, voor andere bolgewassen tot dergelijke keuringen en kampioenschappen te komen.

 

Nieuws:


De datum voor 2024 is vastgesteld op vrijdag 5 april 2024.
De winnaars van de regionale keuringen ontvangen een uitnodiging voor het NK.

Meer leuks: